1. pl
  2. en

Voucher na prezent

 

Zapomnieliście o prezencie? Nie udało się znaleźć czegoś wyjątkowego, czegoś co zaskoczy wszystkich i przy okazji zostanie w pamięci na długo? Spokojnie...przygotowaliśmy specjalnie dla Was kilka wersji voucherów, które rozwiążą problem z prezentem w ciągu kilku minut. Klikasz w link, wpisujesz swój tekst, płacisz i prezent ląduje u Ciebie w skrzynce mailowej. Możesz go wręczyć wyjątkowej osobie w wersji wydrukowanej lub elektronicznej. Prezent już masz, więc szykuj się na tą wyjątkową okazję.

 

KUP VOUCHER TUTAJ

Program TV - film - teledysk - sesja zdjęciowa

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy i realizację różnych, często spektakularnych zleceń. Chętnie podejmujemy się współpracy przy produkcjach telewizyjnych i filmowych. Nie obce nam są ujęcia do teledysków i reklam. Dlatego też, jeśli myślicie Państwo  o wykorzystaniu śmigłowca w Waszej produkcji telewizyjnej, prosimy o kontakt a my podejmiemy się wykonania zadania na najwyższym poziomie.

Impreza firmowa - event - wydarzenie

 

Organizujesz imprezę firmową, integracyjną lub event dla klientów? Może warto zadbać o wyjątkowość tego wydarzenia i dostarczyć uczestnikom niezapomnianych wrażeń w postaci przelotu helikopterem. W umówionym miejscu do dyspozycji zaproszonych Gości, będzie dostępny helikopter, który zabierając 3 osoby na 15 minutowy przelot pozwoli im spojrzeć na świat z innej perspektywy. W przeciągu 1 godziny możemy zabrać na taką atrakcję 9 osób! Relacja efektu i wspaniałych wrażeń w odniesieniu do kosztów jest bez wątpienia idealnym pomysłem na uczynienie z imprezy wydarzenia oryginalnego i niepowtarzalnego !

Lot widokowy

 

Świat widziany z lotu ptaka to inny świat. Wydaje się, że znasz okolicę a jednak po wzniesieniu się w powietrze, widoki zapierają dech w piersi. Wybierz trasę i miejsca, które chcesz zobaczyć a my dołożymy wszelkich starań abyś w spokoju z pokładu helikoptera rozkoszował się przepiękną panoramą i dotarł w miejsca, które zawsze chciałeś odwiedzić. Lot nad szczytami gór, lądowanie na leśnej polanie czy nad brzegiem jeziora dają poczucie wolności i zupełnie inną optykę na piękno naszego kraju. Jesteśmy otwarci na Twoje pomysły, więc podziel się nimi z nami a my sprawimy, że wdrożymy je w życie. 

Ślub - wesele helikopterem 

 

Po pierwsze gratulujemy i już dziś życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! Zaręczyny, ślub i wesele - są to chwile, które zostają w naszej pamięci na zawsze. Należą do najpiękniejszych momentów naszego życia i dlatego zawsze są przygotowywane z największą starannością. Bylibyśmy zaszczyceni móc w tych chwilach Państwu towarzyszyć. Zaręczyny w przestworzach lub zaraz po wylądowaniu w sercu dzikiej przyrody? Przylot Pary Młodej na Ślub lub wesele? Niech ten dzień na każdym kroku będzie wyjątkowy! 

 

Pomysł na prezent

 

Szukasz wyjątkowego prezentu dla wyjątkowej osoby? Zależy Ci aby prezent od Ciebie był naprawdę niepowtarzalny i nie był kolejnym z wielu podobnych? Mamy pomysł - podaruj lot helikopterem.

Przelot helikopterem, to przeżycie niezwykłe, ekskluzywne i dające niezapomniane wrażenia. Wspaniały prezent na każdą wyjątkową okazję, jaką mogą być...urodziny, rocznice, zaręczyny czy Walentynki. Z doświadczenia wiemy, że tak oryginalny prezent zawsze budzi zachwyt i zapisze się w pamięci jako niezapomniana chwila.

 

 

Heli Taxi

 

Na pewnym etapie dywersyfikacji biznesu, niezmiernie ciężko jest pogodzić czas i ilość obowiązków a przy tym wszystkim zachować miejsce dla najbliższych, własnego hobby i siebie samego. Rozumiemy potrzeby osób takich jak Ty - ludzi zaangażowanych w duże przedsięwzięcia, wymagające Twojej obecności w wielu miejscach, niemal w jednym czasie. Dlatego dołożymy wszelkich starań aby pomóc w realizacji Twoich projektów. Dzięki wynajęciu helikoptera, którym niemal w linii prostej, z prędkością 200 km/h, bez korków, objazdów i innych przeszkód dotrzesz w miejsca, w których po prostu musisz być.    

Gift voucher

 

Have you forgotten about a gift? Can not find something special, something that will surprise everyone and by the way will stay in your memory for a long time? Easy ... we have prepared several versions of vouchers especially for you, which will solve the problem with the gift in a few minutes. You click on the link, enter your text, pay and the gift lands in your inbox. You can give it to an exceptional person in printed or electronic version. You already have a gift, so get ready for this special occasion.

 

BUY A VOUCHER HERE!

  1. pl
  2. en

TV - film - clip - photo session

 

We are open to all forms of cooperation and the implementation of various, often spectacular, orders. We are happy to cooperate on television and film productions. We are familiar with shots for music videos and commercials. Therefore, if you think about the use of a helicopter in your TV production, please contact us and we will undertake the task at the highest level.

Event

 

Are you organizing a company event, integration event or event for clients? Maybe it is worth taking care of the uniqueness of this event and provide participants with an unforgettable experience in the form of a helicopter flight. At the agreed place, available to guests, a helicopter will be available, which, taking 3 people for a 15-minute flight, will allow them to look at the world from a different perspective. Within 1 hour we can take 9 people for such attraction! The relation of the effect and great impressions in terms of costs is undoubtedly an ideal idea to make the event an original and unique event!

Sightseeing flight

 

The world seen from the air is a different world. It seems that you know the area and yet after rising into the air, the views are breathtaking. Choose the route and places you want to see, and we will do our best to enjoy the beautiful panorama from the deck of the helicopter and reach the places you have always wanted to visit. A flight over the tops of the mountains, landing on a forest glade or on the lakeside give a sense of freedom and a completely different view of the beauty of our country. We are open to your ideas, so share them with us and we will make them implement them.

Helicopter for the wedding 

 

First of all, we would like to congratulate you and wish you all the best today on the new way of life! Engagement and wedding - these are the moments that remain in our memory forever. They belong to the most beautiful moments of our lives and therefore they are always prepared with the greatest care. We would be honored to accompany you in these moments. Engagement in the skies or just after landing in the heart of wild nature? The arrival of the Bride and Groom for a wedding or a wedding? Let this day be unique at every turn!

 

Flight as a gift

 

Are you looking for a unique gift for a special person? Do you want the gift from you to be truly unique and not the next of many similar ones? We have an idea - give a helicopter flight.

Helicopter flight is an unusual, exclusive experience that gives an unforgettable experience. A great gift for any special occasion, which can be ... birthdays, anniversaries, engagements or Valentine's Day. We know from experience that such an original gift is always awe-inspiring and will be remembered as an unforgettable moment.

Heli Taxi

 

At a certain stage of business diversification, it is extremely difficult to reconcile the time and number of responsibilities and at the same time to keep a place for loved ones, your own hobby and yourself. We understand the needs of people like you - people involved in large projects that require your presence in many places, almost at one time. Therefore, we will do our best to help you implement your projects. Thanks to renting a helicopter, which almost in a straight line, at a speed of 200 km / h, without traffic jams, detours and other obstacles you will reach places where you simply have to be.    

Wynajem helikopterów
follow me on instagram
follow me on facebook