Jako operator posiadający zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wykonujemy operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka (SPO-HR) na wysokościach niższych niż określone w SERA.5005, polegające na:

 

- patrolowaniu stacji, słupów i linii energetycznych,

- patrolowaniu gazociągów,

- patrolowaniu rurociągów,

- rejestracji obrazu i tworzenia dokumentacji fotograficznej.

Wymienione wyżej punkty nie wyczerpują wszystkich możliwości wykorzystania śmigłowca na potrzeby tej branży, dlatego zapraszamy do kontaktu celem omówienia szczegółów. 

 

Rejestracja obrazu i tworzenie dokumentacji fotograficznej

 

- fotografowanie obiektów przemysłowych,

- fotografowanie terenów inwestycyjnych,

- filmowanie na potrzeby reklam, scen filmowych i relacji "na żywo".

 

 

 

 

 

 

Patrolowanie rurociągów

 

- patrolowanie rurociągów transportujących ropę naftową, i produkty pochodne,

- lokalizacja i dokumentacja z powietrza przebiegu rurociągu,

- dokumentacja fotograficzna i filmowa linii przesyłowej.

 

 

 

Patrolowanie gazociągów 

 

- patrolowanie linii przesyłowych gazu,

- lokalizacja i dokumentacja z powietrza nieszczelności instalacji,

- dokumentacja fotograficzna i filmowa linii przesyłowej.

 

 

 

 

Patrolowanie stacji, słupów i linii energetycznych

 

- wspomaganie firm świadczących usługi prac pod napięciem,

- patrolowanie i diagnostyka linii energetycznych,

- termowizja,

- oględziny,

- wspomaganie budowy linii energetycznych,

- rejestracja przebiegu trasy linii,

- wspomaganie odbiorów prac eksploatacyjnych i remontów. 

 

 

Wynajem helikopterów
follow me on instagram
follow me on facebook